Om oss

Smådjurskliniken är en modern klinik där det finns alla förutsättningar för att utföra grundliga undersökningar och behandlingar av smådjur. Oavsett om det handlar om friskvård, tandvård eller sjukvård.

Kliniken i Kristineberg har fyra behandlingsrum varav ett är ett speciellt kattrum. Veterinärer och djursjukvårdare har till sin hjälp en sofistikerad utrustning, som bland annat innefattar narkosutrustning, digital röntgen och tandröntgen

Ytterligare en fördel är att kliniken förfogar över ett eget laboratorium. Något som garanterar att djurägaren får en snabb återkoppling vad gäller djurets hälsotillstånd.