Vaccinationer

Att vaccinera sitt djur är ett bra sätt att hålla olika smittsamma virussjukdomar borta. Det är en effektiv metod att förebygga svåra sjukdomar med hög dödlighet. Vid vaccinationen injiceras försvagat eller avdödat virus under huden. Immunförsvaret får då en chans att lära sig att känna igen viruset och sparar den informationen. Om djuret utsätts för en verklig smitta är immunförsvaret redo att omedelbart bekämpa infektionen. Sjukdomen bryter inte ut eller blir betydligt mildare än hos ovaccinerade djur.

Dagarna efter vaccinationen förekommer ibland lite feber, aptitlöshet och trötthet men det går snabbt över av sig självt. Ibland förekommer även lokal svullnad vid injektionsstället men det läker också av sig självt även om det tar lite tid.

Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga. Om man känner sig osäker bör man kontakta sin veterinär för att få en bedömning om behandling behövs.

Hund

Valpar bör vaccineras mot parvo (hundpest), valpsjuka och smittsam leversjukdom vid 8 veckors ålder och sedan igen vid 13 veckor. Oftast ger en spruta mot kennelhosta samtidigt. Vaccinerna är blandade i samma spruta. Kennelhosta är sällan livshotande men kan ändå vara en besvärlig sjukdom. Om man planerar ett ta med hunden på valpkurs, utställning eller tävlingar där många djur samlas bör kennelhosta ingå i vaccinationen.

Den tredje sprutan ges vid ett års ålder. Vuxna hundar vaccineras mot parvo, valpsjuka och smittsam leversjukdom vart tredje år. För ett fullgott skydd mot kennelhosta bör man vaccinera årligen med ett vaccin som enbart innehåller den komponenten.

Skall man resa utomlands är det obligatoriskt med rabiesvaccination. Fullgott skydd fås redan efter första vaccinationen. Hunden måste vara minst 12 veckor gammal och resan får inte påbörjas förrän efter 21 dagar. Ny vaccination skall ske vart tredje år. Vid utlandsresor rekommenderas också vaccin mot leptospiros. Då ges två sprutor med en månads mellanrum, sedan årliga omvaccinationer.

Katt

Katter bör vaccineras mot kattpest och kattsnuva. Grundvaccinationen består av två sprutor med 4 veckor mellanrum och kan ges från 8 veckors ålder. Ny vaccination vid ett års ålder. Omvaccination bör ske varje år om man vill skydda individen mot kattsnuva. 

Kanin

Tama kaniner kan smittas av sina vilda släktingar - harar och vildkaniner - med kaninpest eller kaningulsot. För ett bra skydd rekommenderas vaccination med ett kombinerat vaccin från 5 veckors åder och sedan årligen.