Innan djuren blir sjuka - seniorkoll

Seniorkontroll

Att bli gammal är ingen sjukdom men risken för sjukdom ökar med åldern. För att upptäcka sjukdomar som kommer smygande, har vi tagit fram en hälsokontroll som riktar sig mot våra äldre hundar och katter. Tänderna, njurarnar, hjärtat och lederna är organ med ökad risk för sjukdom hos äldre djur.

Vid besöket görs en noggrann undersökning. Vi tar också ett blodprov där vi kollar blodvärden, lever - och njurvärden. På katt kontrollerar vi också sköldkörtelfunktionen.

Mycket av det man kan hitta vid en förebyggande hälsokontroll går också att göra något åt - med mediciner, speciella medicinska foder eller andra behandlingar. Det kan ge ditt djur ett längre och bättre liv.

Hundar brukar räknas som äldre från ca 7 år. (En del mycket stora raser blir gamla redan vid 5 års ålder.) Katter räknar vi som äldre från ca 9 år.