Ultraljudsundersökning

Till skillnad från bilder med röntgen, kan man med ultraljudsundersökning närmare undersöka olika organ.

Vi använder ultraljud när vi vill ha en bild av mjukdelar och när vi vill se hur organ fungerar. Det är en avancerad form av bilddiagnostik, som ger tillgång till rörliga bilder av djurets mjukdelar. Ultraljud är högfrekventa ljudvågor som sänds ut och sedan reflekteras tillbaka som ekon och visas på en bildskärm.

För att man ska få bra kontakt behöver man raka bort håret där man för dosan som sänder ut och tar emot ljudvågorna. Undersökningen är smärtfri och helt ofarlig för djuret.

Om det är ett djur som har svårt att ligga still som ska undersökas ger vi lugnande för att få ett så bra resultat som möjligt. Meddela gärna om du vet att ditt djur är oroligt redan när du bokar tid.

Vanliga fall där vi använder ultraljud är dräktighetsdiagnostik samt undersökning av bukens organ. Olika undersökningar kräver olika slags förberedelser. I vissa fall vill vi att ditt djur kommer orastat och vid bukundersökningar är det bra om djuret är fastande. Information om hur du förbereder djuret får du av kliniken när besöket bokas.

Ultraljud och röntgen är kompletterande undersökningsmetoder och ofta behöver man bägge för att få en helhetsbild.