Viktig tandvård

STATISTIKEN SÄGER att över 80 procent av landets hundar och 70 procent av katterna

lider av någon form av inflammation i munnen.

DÅLIG TANDHÄLSA är ett vanligt förekommande fenomen bland hundar och katter. Hög kompetens bland Smådjursklinikens medarbetare i kombination med modern utrustning för såväl tandrengöring, tandröntgen som gasnarkos talar för bästa möjliga tandvård. Lika mycket när det gäller akut vård av svårare tandsjukdomar som vid förebyggande tandvård. Tandröntgen är, precis som för oss människor, nödvändig för att kunna bedöma tandhälsan på smådjur.

Många plågsamma sjukdomar upptäcks vid röntgen. Samtliga tandbehandlingar vid Smådjurskliniken utförs med hjälp av inhalationsnarkos. Vid ingrepp i munnen är det viktigt att minimerar risken att hunden/katten andas in bakteriefyllda partiklar som frigörs under tandrengöringen. Lika viktigt är det att inte maginnehåll hamnar i luftstrupen.

För Smådjurskliniken är säkerheten runt alla behandlingar av största vikt