Vetplan - smart plan

SMÅDJURSKLINIKEN OSKARSHAMN erbjuder numera Vetplan, som är ett abonnemang kring förebyggande djurhälsovård för hundar och katter. Tack vare abonnemanget slipper du som djurägare hålla koll på årliga vaccinationer och kontroller, eftersom du alltid blir kallad av Smådjurskliniken.

I Vetplan ingår två årliga hälsokontroller en av veterinär och en av legitimerad djursjukskötare. Vid besöken ingår även vaccination, parasitkontroll samt rådgivning kring bland annat djurets vikt och tandstatus.

Inom ramen för Vetplan finns också ett plusabonnemang. I detta ingår årliga blodprover samt urinprover. Allt för att i ett tidigt skede förebygga och upptäcka eventuell sjukdom. Abonnemanget innebär att djurägaren betalar en månadsavgift och inget vid besöken.