Policy

 

Antibiotikapolicy

Antibiotikaresistens är ett allvarligt globalt problem som drabbar både oss och våra husdjur. 

Ju mindre mängd och ju mer riktad antibiotika vi använder, desto bättre är det. Vi strävar efter

att minimera användandet och säkerställa kvalitén på behandlingen genom provtagning och uppföljning. 

 

Receptförskrivning

Veterinärer har enligt lag inte rätt att skriva ut medicin åt djur utan föregående undersökning.

För sällskapsdjur finns några undantag:

• P-piller åt katt

• Avmaskningsmedel som ges via munnen.

• Vid livslång medicinering (vissa hormonella sjukdomar och kroniska ledproblem).

För all annan receptförskrivning gäller alltså att djuret först måste undersökas.

Recept kan skrivas ut på receptblankett eller ringas in till ett specifikt apotek. 

Receptet kan också skickas elektroniskt till samtliga apotek.

Du kan också välja att få läkemedlet hemskickat. 

En del mediciner kan du få direkt hos oss vid besöket.

 

Hygien

Vi arbetar hela tiden med att förbättra och höja standarden på vården. Dels genom att se över våra rutiner, men också genom val av utrustning och material samt genom utformningen av lokalerna.

För att minimera riskerna för spridning av vårdrelaterade infektioner som exempelvis sårinfektioner och hålla en hög kvalitet på vården har vi en noggrann hygienplan och ett omfattande infektionskontrollprogram på Veterinärstationen. 

 

Miljö

Vi arbetar för att hitta läkemedel, produkter och material som har så liten negativ inverkan på miljön som möjligt. Vi har kontroll på energiförbrukningen och hanterar och sorterar avfall enligt lagar och rekommendationer. Vårt mål är att ständigt och aktivt förbättra vårt miljöarbete.