När hunden eller katten blir sjuk

Allvarliga olyckshändelser

Var lugn och överblicka situationen. Finns det ytterligare fara?

Bedöm skadan. Kontrollera medvetande, andning och cirkulation.

Ge första hjälpen, kontakta veterinär snarast.

 

Medvetande:

Är djuret kontaktbart och reagerar på omgivningen?

Kontrollera pupillreflexer med en ficklampa vid misstanke om trauma mot skallen

eller vid förgiftningar.

 

Andning:

Andas djuret? Titta på buk och bröstkorg och avgör andningsdjup och frekvens.

Normal andningsfrekvens för en hund i vila är mellan 10 – 30 andetag per minut. Något högre för katt. Lyssna efter konstiga ljud som rosslig andning.

Se till att djuret har fria luftvägar.

 

Cirkulation:

Pulsen kontrollera enklast högt upp på lårets insida.

Normal puls på hund är 60 – 120 slag per minut. För katt något mer.

Titta på slemhinnornas färg i ögon och munhåla. Normal färg är rosa.

Bleka eller grå slemhinnor är tecken på cirkulationssvikt.

Röda slemhinnor kan vara tecken på infektion.

 

Chock:

Är ett livshotande tillstånd där blodtrycket sjunker och cirkulationen av syresatt blod kraftigt försämras. Det kan bland annat bero på inre eller yttre blödningar, psykiska reaktioner på traumatiska händelser, förgiftningar, uttorkning eller kraftig smärta. Symptomen är bleka slemhinnor, snabb, svag puls och hög andningsfrekvens.

Djuret behöver snabbt dropp och värme.

 

Akuta sjukdomstillstånd

 

Kramper:

Kan ha flera olika orsaker och bör utredas av veterinär. Vid ett krampanfall bör man hålla djuret mörkt, lugnt och tyst. Djur som krampar blir rädda och kan bitas!

 

Förgiftning:

Rådgör alltid med veterinär eller giftinformationscentralen om du misstänker att ditt djur fått i sig något olämpligt.

Telefon till Giftinformationscentralen: 08-33 12 31 (eller 112)

 

Magomvridning:

Drabbar oftast stora hundraser. Hundens magsäck kommer i pendling och roterar

så att passagen från strupe och till tarm täpps till. Maginnehållet kan varken kräkas upp eller passera ut i tarmen och börjar jäsa varvid magsäcken fylls med gas.

Hunden kan drabbas av akut chock och har mycket ont. Symptomen är kraftigt nedsatt allmäntillstånd och starkt uppsvälld buk. Mycket akut! Uppsök veterinär omgående. Hunden kan dö inom några timmar.

 

Ormbett/Getingstick:

Ormbett skall alltid tas på allvar och bör följas upp av veterinär.

Viktigast är att hålla djuret i stillhet så att inte giftet sprider sig. Det kan ge hjärtpåverkan. Getingstick är oftast ofarliga om inte svullnaden uppstår runt luftvägarna. Svullnad vi ormbett och getingstick skall normalt inte behandlas.

Vid kraftig allmänpåverkan eller andningsproblem kan man ge kortison.

Ormbett kan också ge infekterade bitsår – något som oftast inte visar sig förrän efter ett par dagar.

 

Sårskador:

Bitskador blir alltid mer eller mindre infekterade. Ofta behövs antibiotikabehandling.

Infekterade sår rengörs gärna med jodopax eller klorhexidin. Behöver såret sys, bör det göras inom 8 timmar.

 

Vid kraftig blödning:

Lägg tryckbandage och håll djuret i stillhet med den skadade kroppsdelen i högläge på väg till veterinär.Var försiktig vid förflyttning av djur som kan misstänkas ha frakturer på rygg eller nacke, till exempel efter bil- eller fallolyckor.

Var observant på symptom på chock. Kontrollera cirkulationen genom att titta på djurets slemhinnor i ögonen eller på insidan av läppen. Vid cirkulationssvikt blir slemhinnorna bleka. Puls kontrolleras lättast på insidan av låret.

Normal temperatur för hund och katt är c:a 38 – 38,5 grader.

 

Tassbandage:

Tvätta eventuella sår och lägg en steril kompress närmast såret.

Lägg bomullssträngar mellan tårna för att undvika hudirritation till följd av att bandaget blir för tätt. Lägg ett lager bomull runt hela tassen upp på skenbenet.

Avsluta med ett skyddande lager självhäftande bandage.

 

Överhettning:

Värme kan vara mycket farligt för våra husdjur.

Lämna aldrig ett djur i bilen om du inte kan parkera i skuggan och ha fönstren öppna.

Tänk på att solen flyttar sig - det blir fort hett i bilen när solen kommer fram.

Vid överhettning, kyl framförallt huvud, buk och tassar med kallt vatten.

 

 

 

Förstahjälpen för hund och katt finns att köpa på stationen

Innehåll:

Desinfektionsservetter: Att torka dina händer. Det är viktigt med god handhygien vid all sårvård.

Natriumklorid/sårtvätt: Skölj av och rengör såret från synlig smuts.

Jodopax: Späd till tefärgad lösning. Bakteriedödande sårtvätt för infekterade sår/bitskador.

Sterila kompresser: Att använda vid sårtvätt och lägga närmast såret vid bandagering.

Bomullslinda: Läggs som polstring vid bandagering.

Elastisk gasbinda: Används för bandagering.

Självhäftande bandagelinda: Läggs ytterst för att hålla bandaget på plats.

Paraffinolja: 1 ml/kg kroppsvikt vid förstoppning.